2. Privacybeleid

Privacybeleid Pop-In-Koor Boskoop

Cookies

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra je je browser sluit. Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaart. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd. Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere  website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Persoonsgegevens

Je deelt persoonsgegevens met ons als deelnemer en/of medewerker in verband met de door ons georganiseerde koorrepetities en optredens. Denk hierbij aan je naam, adres, telefoonnummer en/ of je e-mailadres en beeldmateriaal opgenomen tijdens koorrepetities en optredens. Het gaat om alle gegevens die we in verband kunnen brengen met jou. Een IBAN- bankrekeningnummer is geen persoonsgegeven, maar wordt dat wel zodra je ook weet van wie de rekening is.

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

Als deelnemer schrijf je je bij ons in. Daarom vragen we naar je persoonsgegevens en verwerken die. Met je persoonsgegevens kunnen wij bijvoorbeeld een incasso-opdracht naar de bank sturen, je een nieuwsbrief en/of factuur sturen en bijhouden of en wanneer er betaling van contributie heeft plaatsgevonden. Beeldmateriaal kan voor promoties worden gebruikt.

Van wie hebben wij deze persoonsgegevens?

Wij houden contactgegevens bij van iedereen, die zich op papier heeft ingeschrevenen/of waarmee een contract is aangegaan. Ook houden wij de gegevens bij van mensen die ons geschreven, gebeld of gemaild hebben. Daarnaast bewaren wij gegevens van mensen die zich hebben ingeschreven voor ontvangst van onze digitale nieuwsbrief. Onze website is voorzien van een versleutelde verbinding, zodat alle persoonlijke gegevensoverdracht plaatsvindt via een beveiligd https-protocol. Gegevens van oud-deelnemers bewaren wij maximaal 7 jaar, hierna worden alle gegevens vernietigd.

Met wie delen we persoonsgegevens?

Beeldmateriaal opgenomen tijdens optredens kan ten behoeve van promotie via een beveiligd https-protocol worden benaderd. De enige andere reden voor ons om persoonsgegevens te delen is als er sprake is van fraude. Wij kunnen dan aangifte doen. Politie, justitie, toezichthouders en de belastingdienst kunnen ook op grond van de wet gegevens bij ons opvragen. Verder kan de rechter ons verplichten gegevens te verstrekken. Wij gaan secuur om met je persoonsgegevens. Daar waar van toepassing zijn persoonsgegevens digitaal opgeslagen en via een beveiligd https-protocol in combinatie met een unieke gebruikersnaam/wachtwoordcombinatie te benaderen. Alle papieren persoonsgegevens (denk hierbij aan uitgeprint en ingevulde inschrijvingsformulieren) liggen in een afgesloten kast bij de penningmeester.

Persoonsgegevens inzien of aanpassen

Wil je weten welke persoonsgegevens wij over je hebben vastgelegd? Dan kun je gebruik maken van je ‘Recht van inzage’.

Of wil je je gegevens wijzigen en gebruikmaken van je ‘Recht op correctie’? Je kunt inzage aanvragen via e-mail of schriftelijk via het onderstaand adres. Middels deze weg kun je ook een aanpassing doen. Dit kan per  secretariaat@popinkoor.nl.

Onze visie op privacy

Zingen in een koor kan niet zonder dat je je persoonsgegevens met ons deelt. Daarbij zijn wij natuurlijk heel zuinig op je gegevens en zorgen wij voor veilige verwerkingenopslag. Je hebt zelf invloed op hoe we je gegevens gebruiken. In veel gevallen heb je invloed op hoe we je gegevens gebruiken. Zo kun je jezelf aan-en afmelden voor nieuwsbrieven. We willen dat zo gemakkelijk mogelijk voor je maken. Je kunt mailen naar secretariaat@popinkoor.nl

Jouw belangen en jouw recht op privacy nemen wij serieus. Wij gebruiken persoonsgegevens alleen als het toegevoegde waarde heeft voor onze deelnemers. Wij communiceren open en begrijpelijk over welke persoonsgegevens we gebruiken. Wij geven je persoonsgegevens alleen aan personen en instanties die bevoegd zijn deze te ontvangen (en in alle gevallen is er altijd kennisgeving voorafgaand).

Persoonsgegevens worden nooit verkocht aan derden. Wij passen ons privacy beleid regelmatig aan. Er is steeds meer mogelijk met data en de regelgeving verandert regelmatig. Ons privacy beleid is daarom nooit helemaal klaar.

Wij blijven over dit onderwerp in gesprek met onze deelnemers/medewerkers, eventuele toezichthouders en belangenorganisaties. En we houden ons beleid up to date.

Over deze privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van het Pop-In-Koor Boskoop Wij kunnen deze verklaring aanpassen.

Deze versie is gemaakt op 25 mei 2018.

Vragen over privacy?

Je kunt vragen mailen naar info@popinkoor.nl

Onze privacyverklaring kan ook als pdf worden aangevraagd via bovenstaand emailadressen is tevens op onze website aanwezig.

Reacties gesloten.